Menażka

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu to prawosławna cerkiew parafialna znajdująca się w Tyliczu, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Jest to jedno z najważniejszych miejsc kultu prawosławnego w regionie.

Cerkiew została zbudowana w XVII wieku, a jej konstrukcja jest typowa dla cerkwi lemkowskich. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Składa się z prezbiterium, nawy i przedsionka (babiniec). Wnętrze cerkwi jest bogato zdobione, z zachowanymi ikonostasem i polichromią.

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu jest wpisana do rejestru zabytków i jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jest to miejsce o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym, które przyciąga zarówno wiernych, jak i turystów zainteresowanych historią i kulturą regionu.

Cerkiew jest czynna i służy lokalnej społeczności prawosławnej. Regularnie odbywają się w niej nabożeństwa i uroczystości religijne. Jest to miejsce, gdzie można poczuć ducha prawosławnej tradycji i kultury, a także podziwiać piękno lemkowskiej architektury drewnianej.

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu jest jednym z najcenniejszych przykładów architektury sakralnej na terenie Polski. Jej konstrukcja i wystrój wnętrza są doskonałym przykładem tradycyjnej sztuki cerkiewnej, która łączy w sobie elementy bizantyjskie i lokalne.

Wnętrze cerkwi jest równie imponujące jak jej zewnętrzna struktura. Ikonostas, czyli ściana ikon oddzielająca nawę od prezbiterium, jest jednym z najważniejszych elementów każdej cerkwi. W cerkwi w Tyliczu ikonostas jest wyjątkowo bogato zdobiony i zawiera wiele cennych ikon, które są dziełem lokalnych artystów.

Cerkiew jest otoczona starym cmentarzem, na którym znajdują się tradycyjne lemkowskie nagrobki, tzw. krzyże lemkowskie. Są one kolejnym elementem, który podkreśla unikalny charakter tego miejsca.

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu jest nie tylko miejscem kultu, ale także ważnym ośrodkiem kultury i tradycji prawosławnej w regionie. Regularnie odbywają się tu koncerty muzyki cerkiewnej, warsztaty ikonograficzne, a także spotkania związane z historią i kulturą Lemków.

Wizyta w cerkwi w Tyliczu to nie tylko okazja do zrozumienia prawosławnej tradycji i kultury, ale także do podziwiania piękna tradycyjnej architektury i sztuki. Jest to miejsce, które zasługuje na uwagę każdego, kto jest zainteresowany historią, kulturą i sztuką regionu.

Galeria

Galerie zdjęć są coraz bardziej popularne, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych i cyfrowej fotografii. Umożliwiają szybkie i proste dzielenie się zdjęciami z innymi, bez względu na to, gdzie się znajdują.