Cmentarz wojenny nr 43 w Radocynie

Cmentarz wojeny nr 43 w Radocynie znajduje się przy starym cmentarzu unickim, położonym przy drodze przez wieś. Zajmuje powierzchnię około 288 m². Założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z par drewnianych żerdzi wspartych na słupach. Wejście znajduje się od wschodu.
Zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Na cmentarzu zrekonstruowanym w 1995 roku staraniem Koła Łowieckiego „DZIK” w Gorlicach znajduje się kilka krzyży odbiegających swym wyglądem od oryginalnych a największym błędem wykonawców było pomniejszenie obiektu o 1/3.

Na cmentarzu jest pochowanych 83 żołnierzy w tym 10 znanych z nazwiska, spoczywają w trzech grobach zbiorowych oraz 10 pojedynczych poległych w styczniu i marcu 1915 roku: 79 Rosjan z 195 Orowajskiego Pułku Piechoty oraz 4 Austriaków z 27 IR. W grobach o numeracji 1- 4 spoczywają żołnierze austro-węgierscy, zaś w grobach 5-10 żołnierze rosyjscy, wszyscy ci znani z nazwiska. Groby 11-13 są mogiłami zbiorowymi (17+28+28) ich nazwisk nie znamy.

Na terenie cmentarza znajduje się kamienny pomnik w dobrym stanie zwieńczony krzyżem, na którym zachowała się oryginalna tablica kamienna z inskrypcją w języku niemieckim.

WIR WUSSTEN
KEINER VON DES
ANDERN LEBEN
NUN HAT UNS DER
TOD ZUSAMMEN
GEGEBEN

,,Nie znaliśmy życia drugiego człowieka,
teraz śmierć nas połączyła”

Źródło: sekowa.info

Galeria