Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Górnej

Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Ruskiej (Górnej) został zaprojektowany przez Hansa Mayra i znajduje się w przysiółku Dragaszów w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa.
Położony jest na łące około 100 metrów od drogi Bartne-Ropica Górna.
Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 400 m². Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W środku ogrodzenia, od strony północnej, znajduje się drewniana bramka wejściowa. Groby są oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 na betonowych podestach. W centralnej części znajduje się drewniany krzyż postawiony na kamiennym cokole wykonany z tego samego kamienia co ogrodzenie.

W 7 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28. pułku piechoty k.k. Landwery, poległych 2 maja 1915 roku. W zdecydowanej większości narodowości czeskiej. Nazwiska wszystkich pochowanych są znane.
Cmentarz na przełomie września i października 2017 r. został wyremontowany, wycięto samosiejki, postawiono nowy drewniany krzyż, powstała nowa drewniana część ogrodzenia z wejściową furtką i wykonano drewniany mostek do cmentarza. W górnych narożach ogrodzenia zachowały się 3 słupki wyznaczające granice działki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV (Heeres Vermesung)

W końcu XX wieku rodzina jednego z pochowanych Czechów, Josefa Prochazka (9.7.1882 – 2.5.1915) postawiła na cmentarzu nagrobek z oryginalnym krzyżem nakrytym mosiężną czapką. Żołnierz ten pochodził z miejscowości Štěpánov – gmina w Czechach w powiecie Ołomuniec na Morawach.

Numery cmentarzy 67 i 68 są często zamieniane (głównie R. Frodyma i inne opracowania powołujące się na tego autora; u O. Dudy i J. Drogomira numeracja prawidłowa). Jest to prawdopodobnie spowodowane „kontynuacją” pomyłki z albumu Brocha i Hauptmanna gdzie cmentarz nr 67 opisano : „na wschód od drogi okręgowej” zaś cmentarz nr 68 „na zachód od drogi okręgowej” czyli zgodnie ze stanem faktycznym ale za to na mapce zaznaczono numery odwrotnie.

Źródło: sekowa.info

Galeria