Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej

Cmentarz wojenny nr 54 w Krzywej znajduje się obok dawnej cerkwi greckokatolickiej, w miejscu spalonej cerkwi podczas działań wojennych. Cmentarz zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. W mogile masowej pochowano tu 60 żołnierzy rosyjskich (niektóre źródła mówią także o pochówku 2 żołnierzy austro-węgierskich) 6 żołnierzy znanych jest z nazwiska, ich jednostką był 17 Archangielski Pułk Piechoty z garnizonem w Żytomierzu, 176. Perjewołoczenski PP z garnizonem w Czernichowie na Ukrainie.

Grób masowy uformowany jest w niewysoki, czterospadowy kopiec o wymiarach 10 x 6 m., na którym stoi duży drewniany krzyż łaciński (jest to stary krzyż misyjny, który stał przed cerkwią, postawiony jesienią 2013 r.) różniący się od stojącego tu pierwotnie krzyża projektu Dušana Jurkoviča. Mogiła ogrodzona jest z czterech stron potrójnymi drewnianymi żerdziami. Z oryginalnych elementów architektury pozostały tylko ślady kamiennego obmurowania.

Źródło: sekowa.info

Galeria